tel: 777 595 318, 777 338 552, 376 522 042, 800 107 106

ÚvodNaše službyOcenění majetku v dědictví

Jsme oprávněni stanovovat cenu obvyklou u nemovitostí, které jsou předmětem dědictví.Ocenění nemovitostí

Rozhodující pro stanovení ceny obvyklé je samotná prohlídka předmětné nemovitosti, dále následuje kontrola katastrálních údajů (List vlastnictví dostáváte od stanoveného notáře.). Posudek vypracováváme zpravidla do dvou pracovních dnů, samozřejmě je možné i dříve.

Cenu za stanovení ceny obvyklé nelze dopředu určit, zpravidla se cena pohybuje od. 500,- Kč/LV - 1500,- Kč/LV. Rozhodujícím faktorem k určení ceny je množství oceňovaného majetku.

Pro ocenění nemovitostí, které jsou součást dědického řízení se používá zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.

Cena obvyklá a její definice

V české legislativě je užíván pojem cena obvyklá, která je zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definována jako „cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.

 www.odhaddědictví.cz

Kontakktujte nás!

Kontaktujte nás!
Zadejte řádné údaje
Zadejte řádné údaje
Napište Vaši zprávu

Kontakt

Tel: 777 595 318

Tel: 376 522 042

Adresa: Náměstí Svobody 36, Sušice

Email: info@sumavareality.cz

Go to top