tel: 777 595 318, 777 338 552, 376 522 042, 800 107 106

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v odesílaných formulářích z www.sumavareality.cz správcem Slavomíra Třísková, IČ: 617 804 56, Kaštanová 1158, 34201 Sušice - ŠUMAVA REALITY (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v odesílaných formulářích z www.sumavareality.cz, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v odesílaných formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Podmínky užití Rychlé rezervace

Záloha na rezervační poplatek je stanoven v hodnotě 1000,- Kč + bankovní poplatek 20,- Kč. Při úhradě Zálohy na rezervační poplatek výslovně souhlasíte s těmito pravidly:

Na základě přijetí Zálohy na rezervační poplatek Realitní kancelář všem ostatním zájemcům o předmětnou nemovitost oznámí, že nemovitost byla zarezervována.

Na základě složené Zálohy na rezervační poplatek zarezervuje Realitní kancelář předmětnou nemovitost po dobu max.  3 (tří) dnů. Nedojde-li do 3 (tří) dnů od složení Zálohy na rezervační poplatek ze strany Zájemce o nemovitost k uzavření Rezervační smlouvy, je realitní kancelář oprávněna si tuto Zálohu na rezervační poplatek ponechat.

Po přijetí této Zálohy na rezervaci bude vystavena Rezervační smlouva na základě uvedených údajů při platbě.

Rezervační smlouva bude odeslána pouze na uvedenou emailovou adresu.

Rezervační poplatek je stanoven paušálně, max. v hodnotě 20.000,- Kč

Rezervační poplatek se ani z části nezapočítává do kupní ceny.

Rezervační poplatek či Záloha na rezervační poplatek budou zcela vráceny zájemci o koupi v případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy zaviněním ze strany Realitní kanceláře nebo zaviněním ze strany majitele nemovitosti ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě.

Rezervační poplatek či Záloha na rezervační poplatek, nebude vrácena zájemci o koupi v případě, že nesplní podmínky stanovené v Rezervační smlouvě.

 

Kontakt

Tel: 777 595 318

Tel: 376 522 042

Adresa: Náměstí Svobody 36, Sušice

Email: info@sumavareality.cz

Najdete nás

Go to top